Referenties

Deltakust (www.Deltakust.nl)

Deltakust is beschikt over een kadelengte van meer dan 200 meter, waarop zij 2 kranen hebben opgesteld voor het benodigde hijs en tilwerk een beroepsschepen. De website is verfrisd qua design, zie Deltakust.